// Kredyt hipoteczny

Kredyt mieszkaniowy może być udzielony z przeznaczeniem na:

  • zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym
  • zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym
  • zakup działki budowlanej
  • budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego
  • spłatę droższego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku
  • adaptację strychu na cele mieszkalne
  • remont mieszkania lub domu
  • wyposażenie mieszkania lub domu w elementy trwale z nim związane
  • refinansowanie udokumentowanych wydatków poniesionych na zakup, budowę/rozbudowę, remont nieruchomości lub jej wyposażenie w elementy trwale z nią związane
  • kombinację celów określonych powyżej

Zabezpieczenie kredytu

Docelowym zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego jest hipoteka na nieruchomości oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Hipotekę można ustanowić na nieruchomości należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej nie będącej kredytobiorcą, a wyrażającą zgodę na obciążenie nieruchomości.

Spłata kredytu

W zależności od możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania raty kredytu możesz spłacać w systemie rat równych (równa rata kredytu przez cały okres kredytowania), bądź malejących (równe miesięczne raty kapitałowe plus coraz mniejsze odsetki, tak więc na samym początku kredytowania spłacasz większe raty, które maleją każdego miesiąca i w efekcie spłacając kredyt systemem rat malejących oddajesz do banku mniej odsetek).

« Powrót do oferty