// Czy nawiązanie współpracy możliwe jest również w trakcie roku?

Czy nawiązanie współpracy możliwe jest również w trakcie roku?


Tak. Niezależnie od stosowanego wcześniej systemu informatyczno-księgowego zapewniamy płynne i niezauważalne przeniesienie danych na nowy grunt organizacyjny. W przypadku zmiany biura rachunkowego pomagamy również w dopilnowaniu, aby trafiła do Państwa pełna, wymagana prawem dokumentacja rachunkowa.