// Zamykasz działalność a co zrobić z kasą fiskalną?

Zamykasz działalność a co zrobić z kasą fiskalną?


Zamykasz działalność a co zrobić z kasą fiskalną?

Podatnik, który kończy używać kasę rejestrującą np. z powodu likwidacji działalności, musi pamiętać o dopełnieniu obowiązków związanych z zakończeniem jej pracy. Jest on bowiem zobowiązany dokonać, z chwilą zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym, odczytu jej pamięci oraz jej wyrejestrowania. Przy czym przy niektórych czynnościach musi uczestniczyć serwisant kasy oraz pracownik właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

 

Obowiązki podatnika
Czynności, jakich podatnik powinien dokonać w związku z zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym, wskazano w § 15 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Jak wynika z tego przepisu, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego,

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy powinien być zakończony protokołem z tej czynności sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego.