// Wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2016 roku

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2016 roku


Wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2016 roku

Od stycznia pracownicy zarabiający najniższą krajową dostaną o 100 zł brutto więcej.

W 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 1.750 zł do kwoty 1.850 zł. Wysokość tego wynagrodzenia ma istotne znaczenie dla płatników składek rozliczających się z ZUS. W oparciu bowiem o jego kwotę m.in. opłacają oni składki ubezpieczeniowe za siebie i inne osoby ubezpieczone zatrudnione w firmie. Jej wzrost spowoduje więc zwiększenie zobowiązań składkowych płatników względem ZUS.

Minimalne wynagrodzenie w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosić będzie 1.850 zł. W stosunku do obecnie obowiązującej jego kwoty, tj. 1.750 zł – w przyszłym roku jego poziom dla takich pracowników wzrośnie o 100 zł (1.850 zł – 1.750 zł).

Wyższa też będzie pensja pracowników w okresie ich pierwszego roku pracy zawodowej. Wynagrodzenie to dla takiego pracownika (zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia. Wobec tego w 2016 r. jego najniższa wysokość dla takich osób wynosić będzie 1.480 zł (1.850 zł × 80%), podczas gdy do końca 2015 r. wynosi 1.400 zł.

Podwyższenie kwoty minimalnej pensji zwiększa podstawę wymiaru składek ZUS pracowników. To z kolei przekłada się na wzrost zobowiązań pracodawców z tytułu tych składek względem organu rentowego. W przyszłym roku za pracowników wynagradzanych na poziomie minimalnych stawek pracodawca będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na FP i na FGŚP od kwoty 1.850 zł. Analogicznie większą też ich kwotę na poszczególne ubezpieczenia będzie finansował (jako płatnik składek) z własnych środków.