// Wyjątek od obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Wyjątek od obowiązku stosowania kasy fiskalnej


Wyjątek od obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Regułą jest, że sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonuje się na kasie rejestrującej. Są jednak pewne zwolnienia z ewidencjonowania. Określono je w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544 ze zm.). Mowa tam zarówno o zwolnieniu podmiotowym z ewidencjonowania (zwolnienie ze względu na obroty), jak i o zwolnieniach przedmiotowych (zwolnienia ze względu na rodzaj wykonywanych czynności lub sposób ich dokumentowania).

Czynności zwolnione przedmiotowo z ewidencjonowania zostały wymienione w załączniku do ww. rozporządzenia. Pod poz. 37 tego załącznika – jako zwolnioną z ewidencjonowania – wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli:

1) dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

2) z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Na podobnych warunkach zwolnione z ewidencjonowania jest także świadczenie usług na rzecz osób prywatnych

UWAGA!

Otrzymanie w całości zapłaty na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK-u odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Zwolnieniu z ewidencjonowania nie podlega więc np. dostawa towarów oraz świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u.

Organy podatkowe uznają, że z powyższego zwolnienia z ewidencjonowania podatnicy mogą korzystać m.in. w przypadku, gdy zapłata dokonywana jest poprzez system płatniczy PayPal, czy PayU. Taka forma zapłaty jest bowiem realizowana z konta nabywcy na konto bankowe sprzedawcy (czyli jest dokonana za pośrednictwem banku). Nie zgadzają się natomiast na stosowanie ww. zwolnienia w przypadku płatności kartą płatniczą. Taką formę zapłaty traktują bowiem jak zapłatę gotówkową.