Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego w ciągu roku podatkowego

Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego w ciągu roku podatkowego


Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego w ciągu roku podatkowego

Z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.) wynika, że w trakcie roku podatkowego podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą utracić prawo do opłacania z tego tytułu podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji od dnia utraty tego prawa podatnicy są zobowiązani opłacać podatek dochodowy według skali podatkowej, a więc na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pomimo, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakłada obowiązku sporządzenia spisu z natury na dzień utraty prawa do opłacania ryczałtu to jego sporządzenie jest konieczne.

Za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.  Aby możliwe było ustalenie dochodu w prawidłowej wysokości, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, konieczne jest sporządzenie remanentu początkowego na dzień utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. O sporządzeniu tego remanentu, podatnik nie ma obowiązku zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego.

aktualności


24

sierpnia

Kara grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy "pustej faktury
Kara więzienia grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy "pustej faktury" - ostrzega w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Tylko w ramach jednej prowadzonej sprawy Służba Celno-Skarbowa ujawniła 25 firm z...

01

czerwca

Co zmieniło się w świadectwie pracy od 1 czerwca 2017 r.?
1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zmiana wiąże się ściśle ze zmianą ustawy o zatrudnianiu...

12

kwietnia

Czy można odliczyć VAT od faktury która nie jest zaksięgowana w Książce przychodów i Rozchodów
Przypadki, w których otrzymane przez podatnika faktury nie stanowią podstawy do odliczenia podatku naliczonego wymienia art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i...

28

marca

Sprzedaż towarów przez internet - działalność jednoosobowa
Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzi sprzedaż towarów przez internet. W jakie dacie należy dokonać ewidencji zwrotów towarów w rejestrze sprzedaży w wyniku nieodebrania towaru, odstąpienia od umowy czy reklamacji? W którym...

referencje

Dziękujemy za profesjonalizm i pomoc. Współpracę z biurem rachunkowym rozpoczęłam już jakiś czas temu, kiedy otrzymałam od przyjaciela kontakt do Pana Artura. W końcu nie muszę się martwić terminami, kontaktami z US i ZUS oraz innymi... [czytaj dalej]
Profesjonalna współpraca z klientem Praca z waszym biurem to sama przyjemność. Profesjonalna współpraca z klientem indywidualnym i firmowym. Pełna obsługa kadr oraz księgowości firm. Profensa jest moim 3 biurem rachunkowym odkąd prowadzę działalność gospodarczą... [czytaj dalej]
Dodaj opinię