// Uproszczone sprawozdania finansowe!

Uproszczone sprawozdania finansowe!


Dla jednostek mikro zostały wprowadzone uproszczenia!

Z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100). Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim uproszczeń dla jednostek mikro w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz bilansowej wyceny aktywów i pasywów. Zmienione przepisy obowiązują od 5 września 2014 roku i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2014 rok!