// Święta a dni wolne od pracy..

Święta a dni wolne od pracy..


Święta a dni wolne od pracy..

Kiedy pracownik ma ustawowo wolny dzień od pracy ?
Zgodnie z art. 130 § 2 K.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dni świąteczne będące w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy określa ustawa o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). Na podstawie art. 1 powołanej ustawy dniami wolnymi od pracy są:

1 stycznia – Nowy Rok,
6 stycznia – Święto Trzech Króli,
pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
drugi dzień Wielkiej Nocy,
1 maja – Święto Państwowe,
3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
pierwszy dzień Zielonych Świątek,
dzień Bożego Ciała,
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
1 listopada – Wszystkich Świętych,
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
Wszystkie z wymienionych świąt, które nie przypadają w niedzielę, obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin. Święta w 2016 r. pokrywające się z niedzielą to: 27 marca – pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 15 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Należy zaznaczyć, że w 2016 r. żadne ze świąt nie przypada w sobotę. Zatem pracodawcy, którzy stosują podstawową organizację czasu pracy i dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są u nich soboty, nie muszą wyznaczać w przyszłym roku innych dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników.