Sprzedaż towarów przez internet – działalność jednoosobowa

Sprzedaż towarów przez internet – działalność jednoosobowa


Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzi sprzedaż towarów przez internet. W jakie dacie należy dokonać ewidencji zwrotów towarów w rejestrze sprzedaży w wyniku nieodebrania towaru, odstąpienia od umowy czy reklamacji? W którym okresie rozliczeniowym można skorygować VAT – w dacie otrzymania środków, uznania reklamacji, a może oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy? Przykładowo – sprzedaż nabita na kasę 10 stycznia, kupujący 31 stycznia odstępuje od umowy, a 10 lutego podatnik otrzymuje zwrot środków na konto. Jak prawidłowo skorygować przychód w rejestrze sprzedaży?

Podatnik powinien w takim przypadku korygować sprzedaż w ewidencji VAT w rozliczeniu okresu, w którym otrzymał zwrot towaru.

 

Jak wynika z art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), podstawę opodatkowania VAT zmniejsza się m.in. o wartość zwróconych towarów.

Szczegółowe kwestie związane ze sposobem ewidencjonowania zwrotu towarów zostały uregulowane w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363). Zgodnie z tym przepisem zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności zapłaty) tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:
1) datę sprzedaży;
2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Na podstawie takiej ewidencji zwroty towarów ewidencjonuje się następnie w ewidencji sprzedaży VAT oraz uwzględnia w deklaracji VAT (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26.03.2014 r., IPPP2/443-46/14-4/KBr).

Należy zauważyć, że zgodnie z powołanym art. 29a ust. 10 pkt 2 u.p.t.u., zdarzeniem powodującym konieczność obniżenia podstawy opodatkowania VAT jest zwrot towaru. W celu więc ustalenia momentu, w którym podatnik powinien skorygować sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie, powinien on ustalić moment zwrotu towaru, czyli w domyśle moment pokwitowania przyjęcia zwracanego towaru (na przykład na magazyn, sklep, itp.). Ten właśnie termin powinien być wyznacznikiem czasowym rozliczania korekt związanych ze zwrotem towarów, których sprzedaż była ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej.

aktualności


24

sierpnia

Kara grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy "pustej faktury
Kara więzienia grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy "pustej faktury" - ostrzega w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Tylko w ramach jednej prowadzonej sprawy Służba Celno-Skarbowa ujawniła 25 firm z...

01

czerwca

Co zmieniło się w świadectwie pracy od 1 czerwca 2017 r.?
1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zmiana wiąże się ściśle ze zmianą ustawy o zatrudnianiu...

12

kwietnia

Czy można odliczyć VAT od faktury która nie jest zaksięgowana w Książce przychodów i Rozchodów
Przypadki, w których otrzymane przez podatnika faktury nie stanowią podstawy do odliczenia podatku naliczonego wymienia art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i...

28

marca

Sprzedaż towarów przez internet - działalność jednoosobowa
Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzi sprzedaż towarów przez internet. W jakie dacie należy dokonać ewidencji zwrotów towarów w rejestrze sprzedaży w wyniku nieodebrania towaru, odstąpienia od umowy czy reklamacji? W którym...

referencje

Dziękujemy za profesjonalizm i pomoc. Współpracę z biurem rachunkowym rozpoczęłam już jakiś czas temu, kiedy otrzymałam od przyjaciela kontakt do Pana Artura. W końcu nie muszę się martwić terminami, kontaktami z US i ZUS oraz innymi... [czytaj dalej]
Idealna obsługa księgowa Profesjonalne podejście do klienta, kompleksowa obsługa księgowo finansowa oraz doskonałe doradztwo, które jest niezbędne w sprawnym prowadzeniu firmy. Polecam.
Dodaj opinię