Składki ZUS od umowy o dzieło

Składki ZUS od umowy o dzieło


Składki ZUS od umowy o dzieło

Zasadniczo od wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy o dzieło podmiot zlecający nie opłaca za jego wykonawcę żadnych składek do ZUS.

Generalnie wykonywanie umowy o dzieło nie jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Od zasady tej ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Umowa o dzieło stanowi bowiem tytuł do wymienionych ubezpieczeń tylko w dwóch sytuacjach. Mianowicie ma to miejsce wtedy, gdy została zawarta z:

1) podmiotem, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy,

2) innym podmiotem, ale jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Wyłącznie w takich okolicznościach przychód osiągnięty przez wykonawcę dzieła podlega składkom ZUS w sposób przewidziany dla stosunku pracy. Dla celów ZUS osoba taka jest bowiem traktowana jako pracownik.

referencje

Idealna obsługa księgowa Profesjonalne podejście do klienta, kompleksowa obsługa księgowo finansowa oraz doskonałe doradztwo, które jest niezbędne w sprawnym prowadzeniu firmy. Polecam.
Polecam! Biuro godne polecenia. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe – maksymalne odciążenie przedsiębiorcy – a chyba o to właśnie w tym chodzi.
Dodaj opinię