// Rozlicz PIT za 2015 rok do 30 kwietnia 2016.

Rozlicz PIT za 2015 rok do 30 kwietnia 2016.


Rozlicz PIT za 2015 rok do 30 kwietnia 2016.

Na rozliczenie PIT-a za zeszły rok mamy czas do końca kwietnia 2016 roku.

W tym roku 30 kwietnia wypada w sobotę także ostateczny termin zostaje przedłużony do kolejnego dnia roboczego.

Do 2 maja 2016 r.:

  • PIT-36 (działalność gospodarcza)
  • PIT-36L (podatek liniowy)
  • PIT-37 (praca, a nie działalność)
  • PIT-38 (papiery wartościowe lub udziały w spółkach)
  • PIT-39 (nieruchomości)

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych powinna być przez urząd skarbowy zwrócona – przelewem, przekazem pocztowym czy poprzez wypłatę gotówki w kasie – zasadniczo w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. 

Termin określony w miesiącach mija z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, termin kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca. Termin przesuwa się jednak, jeżeli zgodnie z opisanymi zasadami upływa w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy. W takiej sytuacji za ostatni jego dzień uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

Wspomniany 3-miesięczny termin obowiązuje niezależnie od tego, w jakiej formie i w jaki sposób roczne rozliczenie zostało złożone: czy zaniesiono je do urzędu skarbowego, przesłano listem, przekazano on-line itd. W praktyce osoby, które przesłały zeznanie podatkowe przez internet, mogą liczyć na zwrot nadpłaty w krótszym czasie niż składający papierowe formularze (dotyczy to przede wszystkim podatników posiadających kartę Dużej Rodziny). Obsługa dokumentów przekazanych drogą elektroniczną jest mniej czasochłonna. Faktyczny czas otrzymania pieniędzy zależy jednak także od tego, ile zeznań złożono w danym okresie w urzędzie skarbowym i czy rozliczenie jest poprawne.