// Rewolucja w Fiskusie – od września małym firmom mogą pomagać asystenci podatnika

Rewolucja w Fiskusie – od września małym firmom mogą pomagać asystenci podatnika


Rewolucja w Fiskusie – od września małym firmom mogą pomagać asystenci podatnika

Od września nastąpi zmiana podejścia Urzędu Skarbowego do mikroprzedsiębiorców zakładających działalność.

W ramach programu pilotażowego około 100 asystentów podatnika będzie gotowych pomagać mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Asystenci będą pracować w 50 centrach obsługi podatników w kraju.

Instytucja asystenta podatnika ma pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze półtora roku. Jeśli będą chcieli, mogą być na bieżąco informowani m.in., jakie mają obowiązki, prawa, jakie są możliwe ulgi czy zwolnienia

Minister zapowiedział, że pilotaż będzie trwał do końca roku. Potem asystenci podatkowi pojawią się we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce.

Z ich usług mogą korzystać przedsiębiorcy, których firmy nie zatrudniają więcej niż 10 pracowników, a roczny obrót nie przekroczy 2 mln euro. Asystenci podatkowi są rekrutowani przez naczelników spośród pracowników urzędów skarbowych.