// Przejście z “korzystnego na duży” ZUS

Przejście z “korzystnego na duży” ZUS


Przejście z “korzystnego na duży” ZUS

Każdy nowy przedsiębiorca dopiero zaczynający swoją przygodę z ZUS-em jest traktowany ulgowo dzięki przyznaniu preferencyjnej składki na ubezpieczenie społeczne liczone od podstawy wymiaru 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przez 24 miesiące od daty rozpoczęcia działalności.

Przy ustaleniu 24 miesięcy bierze się pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe. Po upływie ulgowych dwóch lat przedsiębiorca musi przejść na powszechną dla wszystkich wysokość składek społecznych na poziomie od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

O zmianie kodu tytułu ubezpieczenia wynikającego z zakończonego, ulgowego okresu 24 miesięcy, przedsiębiorca musi sam poinformować ZUS. Dokonuje tego na dwóch formularzach:

  • ZUS ZWUA – z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 X X (lub 05 72 X X – jeśli posiada prawo do renty) oraz datą wyrejestrowania z ubezpieczeń ulgowego
  • ZUS ZUA – z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 X X (lub 05 12 X X – jeśli jest rencistą) oraz datą zgłoszenia do ubezpieczenia z “dużym” ZUS-em.

 

Wysokość składek ustalonych na 2015 r:

446,88 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

434,02 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)