// Opłata za korzystanie ze środowiska

Opłata za korzystanie ze środowiska


Do 31 marca należy złożyć deklarację i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska!

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

W związku z powyższym podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wnieść należną opłatę oraz przedłożyć wykazy do urzędu marszałkowskiego za 2014 rok w terminie do 31 marca 2015 roku.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym.

 

Zwolnienie z opłat

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:

  • roczna wysokość nie przekracza 800 zł (dotyczy wykazów rocznych od 2013 roku),

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

 

Nie wiesz jak policzyć opłatę za korzystanie ze środowiska? Sporządzenie deklaracji stanowi dla Ciebie nie lada wyzwanie? Skontaktuj się z nami!