// Odliczenie VAT przy metodzie kasowej

Odliczenie VAT przy metodzie kasowej


Odliczenie VAT przy metodzie kasowej

Kiedy można odliczyć podatek VAT rozliczając się metodą kasową?

 

Zasady odliczania VAT przez małych podatników stosujących kasową metodę rozliczania tego podatku uregulowane zostały w art. 86 ust. 10e ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że podatnicy ci mają,  prawo do odliczenia podatku naliczonego nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonali zapłaty za nabyte towary czy usługi.

Przy czym, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w powyższym terminie, to może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Mówi o tym art. 86 ust. 11 ustawy o VAT.