// Obowiązek opłacenia składek ZUS przy zawieszonej działalności

Obowiązek opłacenia składek ZUS przy zawieszonej działalności


Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Za okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz opłacania za siebie składek (społecznych ani zdrowotnej).

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności, jednak nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku.

PRZYKŁAD:

Jeśli jako datę zawieszenia działalności gospodarczej w druku CEIDG-1 wpiszemy 1 grudnia 2015 r. i najpóźniej w tym dniu złożymy go w ewidencji działalności, to za grudzień 2015 r. nie mamy obowiązku opłacenia – jako przedsiębiorca – składek ubezpieczeniowych do ZUS.