// Nowelizacja ustawy o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT


Od lipca Sejm wprowadził nowelizację ustawy o VAT, która rozszerzyła listę artykułów podlegających odwrotnemu obciążeniu. Do tej pory należały do nich przede wszystkim wyroby metalurgiczne, takie jak: stopy żelaza, pręty metalowe, miedź, surowce wtórne ze szkła, gumy, tworzyw sztucznych i inne.

Ostatnia nowelizacja dołącza do nich towary “bliższe ludziom”, między innymi:

  • tablety, notebooki, laptopy,
  • telefony komórkowe i smartfony,
  • konsole do gier,
  • biżuteria ze złota i srebra oraz złoto jako surowiec.

Jednak nie każdy zakup będzie od razu skutkował koniecznością rozliczenia się przez kupującego z urzędem skarbowym. Stanie się tak wtedy, gdy wartość jednorazowej transakcji przekroczy 20 tysięcy złotych, przy czym pod uwagę brana jest tutaj wartość netto, więc bez doliczonego podatku od towarów i usług.