// Nowe umowy od 22 lutego 2016 roku

Nowe umowy od 22 lutego 2016 roku


Nowe umowy od 22 lutego 2016 roku

Od 22 lutego 2016 r. zatrudnianie na podstawie umów terminowych będzie się odbywało na nowych zasadach. Dotyczy to zarówno zawierania jak i rozwiązywania umowy. Celem wprowadzenia nowych przepisów było ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystania przez pracodawców umów o pracę na czas określony. Czy wiesz jak prawidłowo zawierać i rozwiązywać umowy terminowe na nowych zasadach?Przyjdź na ósmy Konwent Prawa Pracy i sprawdź, co się zmieni.

***
Przede wszystkim, od 22 lutego nie będzie można zawierać długoterminowych umów na czas określony. Umowę terminową będzie można zawrzeć maksymalnie na 33 miesiące. Dotyczy to również kilku następujących po sobie umów z tym samym pracodawcą: ich łączny okres również nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. Jeśli jednak tak się stanie, wówczas po upływie tego okresu pracownik będzie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W praktyce oznacza to, że pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na umowę na czas określony trwającą nie dłużej niż 3 lata (3 miesiące umowy na okres próbny oraz 33 miesiące umowy na czas określony).
Obecnie nie ma żadnych ograniczeń co do czasowego trwania umowy o pracę na czas określony; pracodawcy mogą zatrudniać pracowników na kontrakty terminowe trwające nawet i kilka lat.
Od 22 lutego 2016 r. ten sam pracodawca i pracownik będą mogli zawrzeć maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony. Przy kolejnej, czwartej umowie, pracownik będzie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przy czym nie będzie miało znaczenia, jaki okres upłynie pomiędzy zawarciem kolejnych umów terminowych. Dzisiaj ta reguła obowiązuje, jeśli odstępy czasowe między poszczególnymi umowy nie przekraczają 1 miesiąca. Pracodawcy próbowali obchodzić to ograniczenie wprowadzając dłuższe przerwy pomiędzy poszczególnymi umowami. Od końca lutego nie będzie to możliwe.

***
Dużą zmianą są nowości w wypowiadani umów okresowych. Będzie można za wypowiedzeniem rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, bez względu na czas, na jaki została zawarte i czy przewidują to jej postanowienia. Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie taki sam jak dla umów o pracę na czas nieokreślony, tzn. będzie wynosił od 2 tygodni do 3 miesięcy i będzie uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.
Zmiany ograniczają rodzaje umów o pracę do trzech: na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony.