// Nowe sposoby rozliczania z fiskusem od 2016 roku

Nowe sposoby rozliczania z fiskusem od 2016 roku


Nowe sposoby rozliczania  z fiskusem od 2016 roku

Zapłata podatku z konta członka najbliższej rodziny podatnika będzie pełnoprawnym sposobem rozliczania się z fiskusem. Dopuszczalne stanie się także regulowanie zobowiązań podatkowych nieprzekraczających tysiąca złotych przez osoby niespokrewnione. Urzędy skarbowe będą mogły przyjmować wpłaty kartą płatniczą.

 

Zapłata za podatnika

Podatnicy już od 1 stycznia 2016 r. nie będą musieli tłumaczyć się z wpłat na poczet ich podatków wpływających do urzędu skarbowego z kont osób trzecich.

Do tej pory podatki trzeba było regulować z własnych środków pieniężnych. Wpłata dokonana przez osobę trzecią nie skutkowała wygaśnięciem zobowiązania podatkowego – mimo że fiskus dysponuje odpowiednią kwotą. Dozwolone były jedynie płatności realizowane przez tzw. posłańców (wyręczycieli). Mianem tym określa się osobę lub podmiot, który przekazuje do urzędu skarbowego kwotę odpowiadającą wysokości podatku, ale czyni to w imieniu podatnika i z jego zasobów pieniężnych. Urzędnicy weryfikowali takie wpłaty, żądając przedłożenia dowodu świadczącego o tym, że wpłacający występował w roli posłańca.

Takie regulacje są archaiczne i niepraktyczne. Nowe przepisy przewidują, że podatki – bez względu na ich kwotę – będą mogli regulować za podatnika najbliżsi: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Nie wprowadzono w tym przypadku limitów kwotowych. Ponadto każdy podmiot będzie mógł uiścić cudzy podatek, o ile jego kwota nie przekroczy 1 tys. zł, a treść dowodu wpłaty nie wzbudzi wątpliwości co do jej przeznaczenia. Wpłaty dokonywane przez osoby trzecie będą podlegały tym samym rygorom, np. co do zachowania terminu zapłaty podatku, co płatności przeprowadzane przez podatników.

Nowością od przyszłego roku będzie możliwość regulowania podatków w urzędzie skarbowym za pomocą karty płatniczej.