// Nadpłata PIT – kiedy wpłynie na nasze konto?

Nadpłata PIT – kiedy wpłynie na nasze konto?


Nadpłata podatku PIT podlega zwrotowi w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji bądź w terminie 2 miesięcy od złożenia korekty.

Dzięki uruchomionym przez niektóre urzędy skarbowe nowej aplikacji, zdobycie informacji dotyczącej terminu wpływu należności wynikających z nadpłaty PIT na nasze konto nigdy nie było prostsze. Wystarczy podać swój numer PESEL oraz kwotę przychodu za 2014 rok!