// Kwoty wolne od potrąceń w 2016 roku

Kwoty wolne od potrąceń w 2016 roku


Kwoty wolne od potrąceń w 2016 roku

Nie tylko pracownicy zatrudnieni na pełny etat korzystają z ochrony wynagrodzenia za pracę przed potrąceniami. Tak samo jest chroniona pensja pracowników zatrudnionych na część etatu. W ich przypadku przy realizacji potrąceń również należy stosować kodeksowe zasady, w tym zachowywać kwotę wolną od potrąceń. Jednak w odniesieniu do niepełnoetatowców obowiązuje kwota wolna w obniżonym wymiarze.

Wynagrodzenie pracownika podlega szerokiej ochronie przed potrąceniami. Pracodawca nie może bowiem dokonywać z niego potrąceń z dowolnego powodu i w nieokreślonej wysokości. Ogranicza go m.in. maksymalna wysokość potrącenia, jak i kwota wolna. Kwota wolna nie obowiązuje jedynie w przypadku potrąceń alimentacyjnych.

Podstawę do ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi obowiązujące w danym roku kalendarzowym minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2016 r. będzie ono wynosiło 1.850 zł, a w pierwszym roku pracy 1.480 zł.

W myśl art. 871 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (a także składki zdrowotnej zgodnie ze stanowiskiem MPiPS) – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wskazanego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wskazanego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

Kwoty wolne dotyczą też tzw. potrąceń dobrowolnych, dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika. W ich przypadku kwotą wolną od potrąceń jest:

  • kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym była mowa wcześniej – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • 80% tej kwoty – przy potrącaniu innych należności (art. 91 K.p.).

 

Kwoty wolne w 2016 r. dla niepełnoetatowców (w drugim i kolejnych latach pracy)
wymiar czasu pracy przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4 393,58 zł 342,17 zł 398,62 zł 347,17 zł
1/2 711,34 zł 664,34 zł 716,34 zł 669,34 zł
3/4 1.033,52 zł 986,52 zł 1.038,52 zł 991,52 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4 295,19 zł 256,63 zł 298,97 zł 260,38 zł
1/2 533,51 zł 498,26 zł 537,26 zł 502,01 zł
3/4 775,14 zł 739,89 zł 778,89 zł 743,64 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4 354,22 zł 307,95 zł 358,76 zł 312,45 zł
1/2 640,21 zł 597,91 zł 644,71 zł 602,41 zł
3/4 930,17 zł 887,87 zł 934,67 zł 892,37 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4 314,86 zł 273,74 zł 318,90 zł 277,74 zł
1/2 569,07 zł 531,47 zł 573,07 zł 535,47 zł
3/4 826,82 zł 789,22 zł 830,82 zł 793,22 zł