Korekta wstecz przychodów i kosztów do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Korekta wstecz przychodów i kosztów do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego


Korekta wstecz przychodów i kosztów do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Korekta przychodów i kosztów jest konieczna w sytuacji kiedy np. nastąpił zwrot nabytego lub sprzedanego towaru.

Przepisy podatkowe nie określają sposobu dokonywania takiej korekty ani momentu, do którego należy ją odnieść. Natomiast według organów podatkowych, korekty (przychodów i kosztów) należy dokonać wstecz.

To stanowisko oparte jest na stwierdzeniu, że faktura korygująca nie zmienia momentu uzyskania przychodu lub poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie wpływa na wysokość przychodów lub kosztów danego okresu.

W rezultacie, jeżeli korekta odnosi się do przychodów lub kosztów ich uzyskania dotyczących roku podatkowego, za który zostało złożone zeznanie podatkowe, wówczas należy również złożyć zeznanie korygujące.

W praktyce nie można wykluczyć wystąpienia sytuacji, gdy dokonany/otrzymany zwrot towaru dotyczy transakcji kupna/sprzedaży przeprowadzonej w roku podatkowym, za który zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tego podatku.

Należy zauważyć, że w razie zaistnienia podstaw do korekty przychodów lub kosztów ich uzyskania wykazanych w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy, gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z takiego zeznania, nie zachodzi konieczność złożenia korekty zeznania. Nie ma bowiem podstaw do określenia zobowiązania podatkowego za ten rok.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego ma jednak ten skutek, że podatnik, który w związku ze zwrotem towaru powinien zmniejszyć:

  • wykazany do opodatkowania przychód, traci prawo do dochodzenia nadpłaty podatku,
  • wykazane koszty uzyskania przychodów, nie musi uiścić kwoty zaniżonego podatku.

aktualności


24

sierpnia

Kara grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy "pustej faktury
Kara więzienia grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy "pustej faktury" - ostrzega w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Tylko w ramach jednej prowadzonej sprawy Służba Celno-Skarbowa ujawniła 25 firm z...

01

czerwca

Co zmieniło się w świadectwie pracy od 1 czerwca 2017 r.?
1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zmiana wiąże się ściśle ze zmianą ustawy o zatrudnianiu...

12

kwietnia

Czy można odliczyć VAT od faktury która nie jest zaksięgowana w Książce przychodów i Rozchodów
Przypadki, w których otrzymane przez podatnika faktury nie stanowią podstawy do odliczenia podatku naliczonego wymienia art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i...

28

marca

Sprzedaż towarów przez internet - działalność jednoosobowa
Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzi sprzedaż towarów przez internet. W jakie dacie należy dokonać ewidencji zwrotów towarów w rejestrze sprzedaży w wyniku nieodebrania towaru, odstąpienia od umowy czy reklamacji? W którym...

referencje

Polecam! Biuro godne polecenia. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe – maksymalne odciążenie przedsiębiorcy – a chyba o to właśnie w tym chodzi.
Pełny profesjonalizm oraz niesamowicie miła atmosfera współpracy Kilkakrotnie udało mi się korzystać z usług finansowych firmy Pana Artura i jego sympatycznych współpracowników…. Zawsze mogłam liczyć na pełen profesjonalizm i ludzką solidarność. Serdecznie dziękuję i polecam wszystkim to... [czytaj dalej]
Dodaj opinię