// Kasa fiskalna w 2016 roku – koniec ulgi

Kasa fiskalna w 2016 roku – koniec ulgi


Kasa fiskalna w 2016 roku – koniec ulgi

Każdy przedsiębiorca, którego klientami są konsumenci czy rolnicy ryczałtowi, będzie musiał stosować kasę fiskalną – od 2017 r. beż wyjątków. Dotychczasowe zwolnienie do 20 tys. złotych ma charakter przejściowy, a 2016 jest ostatnim rokiem, kiedy będzie można z niego korzystać.

Jeśli przedsiębiorca sprzedaje towary czy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Minister Finansów wskazał jednak wyjątek od tej zasady – przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej, jeśli jego obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł (przy działalnościach otwartych w zeszłym roku, obrót nie może przekroczyć tego limitu w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym). W tym samym paragrafie minister wskazuje, że zwolnienie obowiązuje nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r.

Kasa fiskalna w działalności jest koniecznością