// Kara grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy “pustej faktury

Kara grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy “pustej faktury


Kara więzienia grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy “pustej faktury” – ostrzega w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Tylko w ramach jednej prowadzonej sprawy Służba Celno-Skarbowa ujawniła 25 firm z całej Polski, które korzystały z takich faktur.

Dodano, że organy skarbowe koncentrują się nie tylko na wyszukiwaniu i karaniu osób wystawiających „puste” faktury, przestępców zajmujących się „profesjonalnie” procederem i działających na wielką skalę, ale kładą również nacisk na wykrywanie osób i firm, które nabywają „puste” faktury i wykorzystują je do obniżenia zobowiązań podatkowych lub wyłudzania zwrotów podatku VAT.

Zwracamy uwagę, że w wielu przypadkach identyfikacja nabywców +pustych+ faktur jest nawet łatwiejsza od ustalenia ich sprzedawców, często będących członkami dobrze zorganizowanych grup przestępczych” – informuje MF.

Jako przykład prowadzonych działań przeciwko nabywcom „pustych” faktur podano niedawne ujawnienie przez Służbę Celno-Skarbową 25 takich firm z różnych części kraju – tylko w ramach jednej prowadzonej sprawy.

“Konsekwencją dokonanej identyfikacji jest wszczęcie kontroli w wybranych podmiotach. Działania kontrolne są oparte o informacje o konkretnych nadużyciach, co pozwala w szybki sposób ustalić szczegóły przestępstwa” – wyjaśniono.

MF przypomina, że 1 marca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, zgodnie z którą zarówno wystawianie jak i używanie „pustych” faktur jest zagrożone surowymi karami pozbawienia wolności.