// Już wkrótce rewolucja w stosowaniu kas fiskalnych

Już wkrótce rewolucja w stosowaniu kas fiskalnych


Już wkrótce rewolucja w stosowaniu kas fiskalnych

Ministerstwo Rozwoju łącznie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Zdrowia przygotowują program “Od papierowej do cyfrowej Polski”, który wyznaczy kierunki rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. 

Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju (www.mr.gov.pl) program przewiduje m.in. cyfryzację kluczowych usług publicznych, zwiększenie obrotu bezgotówkowego i wdrożenie inicjatywy tożsamości elektronicznej (eID).

Jednymi z ważniejszych elementów programu mają być projekty e-Faktura oraz e-Paragon, które docelowo mają pomóc w zwiększeniu ściągalności podatków oraz obniżeniu wydatków publicznych.

Oznacza to wymianę obecnych kas fiskalnych, które drukują papierowe paragony na takie, które będą taką sprzedaż rejestrowały elektronicznie. Według założeń nowe kasy mają być zintegrowane z terminalami do płatności kartami. Szacuje się, iż poprzez wdrożenie e-paragonów w procesach sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej nastąpi uszczelnienie rejestracji procesu sprzedaży i stopniowej eliminacji sprzedaży niefakturowanej.

Ponadto, jak czytamy w ww. informacji wdrożenie nowych projektów powinno w perspektywie najbliższych 4 lat zaowocować zmniejszeniem o 90% liczby fałszywych faktur w obiegu.