Jak ujmować przychody w księdze podatkowej na podstawie kasy fiskalnej ?

Jak ujmować przychody w księdze podatkowej na podstawie kasy fiskalnej ?


Jak ujmować przychody w księdze podatkowej na podstawie kasy fiskalnej ?

Przedsiębiorcy prowadzący księgę podatkową mogą zbiorczo ujmować przychody zgodnie z zasadami określonymi w § 19-21 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, mogą dokonywać zapisów dotyczących przychodów na koniec każdego miesiąca na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu. Korekt tych dokonuje się na podstawie odrębnych ewidencji. Natomiast te przychody, które nie podlegają ujęciu w odrębnych ewidencjach, podatnik opisuje na odwrocie raportu dobowego lub miesięcznego.

Jeżeli przedsiębiorca stosujący kasę fiskalną ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów osiągnięte w danym miesiącu przychody na podstawie raportów fiskalnych, to do księgi nie wpisuje wówczas kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy. Należy pamiętać, o połączeniu w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur. Obowiązek ten wynika wprost z § 20 ust. 4 rozporządzenia.

Trzeba pamiętać, że jeżeli podatnik prowadzi księgę na zasadach przewidzianych dla biur rachunkowych, to sumę miesięcznych przychodów wpisuje do księgi podatkowej, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (§ 30 ust. 1 rozporządzenia).

aktualności


24

sierpnia

Kara grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy "pustej faktury
Kara więzienia grozi nie tylko wystawcy, ale i nabywcy "pustej faktury" - ostrzega w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Tylko w ramach jednej prowadzonej sprawy Służba Celno-Skarbowa ujawniła 25 firm z...

01

czerwca

Co zmieniło się w świadectwie pracy od 1 czerwca 2017 r.?
1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zmiana wiąże się ściśle ze zmianą ustawy o zatrudnianiu...

12

kwietnia

Czy można odliczyć VAT od faktury która nie jest zaksięgowana w Książce przychodów i Rozchodów
Przypadki, w których otrzymane przez podatnika faktury nie stanowią podstawy do odliczenia podatku naliczonego wymienia art. 88 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i...

28

marca

Sprzedaż towarów przez internet - działalność jednoosobowa
Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzi sprzedaż towarów przez internet. W jakie dacie należy dokonać ewidencji zwrotów towarów w rejestrze sprzedaży w wyniku nieodebrania towaru, odstąpienia od umowy czy reklamacji? W którym...

referencje

Pełny profesjonalizm oraz niesamowicie miła atmosfera współpracy Kilkakrotnie udało mi się korzystać z usług finansowych firmy Pana Artura i jego sympatycznych współpracowników…. Zawsze mogłam liczyć na pełen profesjonalizm i ludzką solidarność. Serdecznie dziękuję i polecam wszystkim to... [czytaj dalej]
Idealna obsługa księgowa Profesjonalne podejście do klienta, kompleksowa obsługa księgowo finansowa oraz doskonałe doradztwo, które jest niezbędne w sprawnym prowadzeniu firmy. Polecam.
Dodaj opinię