// Jak dokumentować w firmie koszty bez faktury ?

Jak dokumentować w firmie koszty bez faktury ?


Jak dokumentować w firmie koszty bez faktury ?

Zaletą własnej działalności jest to, że w koszty można wpisać wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu. Obniżają one podstawę opodatkowania dzięki czemu mniej pieniędzy musimy oddać państwu w formie podatku.

Zasada jest, że aby móc rozliczyć dany wydatek w kosztach firmy musi on być:

  • faktycznie poniesiony
  • związany bezpośrednio z uzyskiwanym przez firmę dochodem
  • dopuszczalny przez ustawę
  • właściwie udokumentowany

W większości przypadków faktura stanowi dowód księgowy ale w niektórych sytuacjach wystarczy nawet paragon z kasy fiskalnej.

Paragon w przeciwieństwie do faktury nie zawiera informacji o kupującym i dlatego z reguły nie stanowi dowodu księgowego ale są wyjątki: bilety na przejazdy komunikacją miejską, opłaty za przejazd autostradą czy zakup środków czystości. Sytuacja kształtuje się podobnie z opłaconymi rachunkami za media a jako dowód można przedstawić potwierdzenie z bankowości elektronicznej.

W przypadku biletów za przejazd komunikacją miejską są pewne warunki jakie musi spełnić:

  • podróż ponad 50 km
  • bilet musi zawierać nazwę i NIP przewoźnika
  • datę wystawienia
  • nr biletu
  • kwotę do zapłaty z podatkiem i samą kwotę VAT

Można również na podstawie paragonu rozliczyć paliwo ale tylko gdy przedsiębiorca tankuje poza granicą.