// Ewidencja zakupu towaru od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

Ewidencja zakupu towaru od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej


Zakup towaru przez allegro od sprzedawcy nieprowadzącego działalności gospodarczą również należy ująć w KPiR.

Jeżeli podatnik zakupuje towary za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, to uznaje się, że wydatek ten będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, jeśli zostanie udokumentowany np. sporządzonym przez nabywcę rachunkiem przygotowanym na podstawie dokumentów potwierdzających transakcję. Do dokumentów tych, zawierających dane nabywcy i sprzedawcy oraz indywidualny numer aukcji, należą m.in.:

  • złożone zamówienie,
  • dowód potwierdzenia przelewu,
  • potwierdzenie zapłaty za przesyłkę pobraniową,
  • wydruk potwierdzenia dokonania transakcji z usługi PayU.

Ponadto niezbędne jest, aby podatnik posiadał regulamin korzystania z serwisu aukcyjnego oraz wydruki z systemu sprzedaży serwisu, oznaczone indywidualnym numerem aukcji, zawierającymi dane stron umowy sprzedaży, przedmiot sprzedaży, a także kwoty do zapłaty za towar wraz z kwotą kosztów przesyłki. Sporządzony rachunek musi być rzetelny, kompletny i zgodny z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej. Będzie on wówczas, wraz z załączonymi do niego dokumentami, stanowił dowód księgowy poniesienia wydatku.