// Czy pracodawca ma obowiązek płacić Fundusz Pracy za zleceniobiorcę?

Czy pracodawca ma obowiązek płacić Fundusz Pracy za zleceniobiorcę?


Pracodawca powinien naliczać składki na FP od wynagrodzenia zleceniobiorcy nawet w sytuacji, gdy nie zatrudnia żadnych pracowników na podstawie umowy o pracę. O ile oczywiście wynagrodzenie zleceniobiorcy jest wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę i zleceniobiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.