// Czy opłacone składki ZUS dają jakąś korzyść finansową?

Czy opłacone składki ZUS dają jakąś korzyść finansową?


Czy opłacone składki ZUS dają jakąś korzyść finansową?

Wbrew powszechnej opinii jakiś plus mają pod warunkiem, że zostały opłacone.

Przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów może w dwojaki sposób ujmować składki ZUS zapłacone na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Wydatek ten można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów lub mogą one zostać odliczone od dochodu. Decyzję w tej sprawie podejmuje podatnik. Trzeba mieć na uwadze, że składki ZUS są kosztem uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty.

Jeżeli zdecydowano, że składki te będą ujmowane w kosztach uzyskania przychodów, to trzeba ich kwotę zewidencjonować w księdze podatkowej w kolumnie 13 “Pozostałe wydatki”. Podstawą wprowadzenia tego kosztu do księgi może być wyciąg bankowy. W takim przypadku należy mieć na uwadze, aby składki ZUS nie zostały odliczone od dochodu podatnika, ponieważ zostałyby uwzględnione dwukrotnie, raz poprzez ujęcie w kosztach i drugi raz przez odliczenie od osiągniętego dochodu.

W myśl art. 26 ust. 13a ustawy o pdof, wydatki m.in. na składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dlatego jeśli podatnik wybrał drugą metodę, czyli kwotę składek ZUS odlicza od dochodu, to nie może ujmować ich w księdze podatkowej.

W porównaniu z wysokością składek jakie przedsiębiorca musi zapłacić do ZUS-u jest to mały plus ale zawsze zmniejsza on wysokość podatku do zapłaty.