// Czy fakturę pro formę należy ujmować w księgach rachunkowych?

Czy fakturę pro formę należy ujmować w księgach rachunkowych?


Faktura pro forma nie dokumentuje zdarzenia gospodarczego i nie stanowi dowodu księgowego. Z tej przyczyny nie może być ona ujęta w księgach rachunkowych jednostki.

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe potwierdzające dokonanie operacji gospodarczej – dowody źródłowe. Faktura pro forma nie dokumentuje żadnego zdarzenia gospodarczego, tj. nie dokumentuje ona transakcji sprzedaży-kupna, nie jest również zapłatą. Pełni ona jedynie funkcję informacyjną, określającą, jaką zaliczkę (przedpłatę) nabywca powinien wpłacić przed dostawą towaru (wykonaniem usługi). Z tego względu faktura pro forma nie stanowi dowodu księgowego, co decyduje o tym, że nie ujmuje się jej w księgach rachunkowych jednostki.

Zgodnie z ustawą w księgach rachunkowych jednostka zaewidencjonuje natomiast zapłatę zaliczki (przedpłaty) na poczet przyszłej dostawy towarów, dokonaną na podstawie wcześniejszej faktury pro formy. Zapłata ta może zostać zaksięgowana np.:

Wn konto 21 “Rozrachunki z dostawcami” lub konto 24 “Pozostałe rozrachunki”,
Ma konto 13-0 “Rachunek bieżący” lub konto 10 “Kasa”.

W momencie otrzymania od sprzedawcy faktury zaliczkowej, możemy ją ująć w księgach rachunkowych np. zapisem:

Wn konto 30 “Rozliczenie zakupu” – wartość netto faktury,
Wn konto 22-1 “VAT naliczony i jego rozliczenie” – kwota VAT naliczonego, jeżeli podlega on odliczeniu,
Ma konto 21 lub konto 24 – kwota brutto faktury zaliczkowej.

 

faktura-pro-forma-wzór