// Czas na złożenie zeznania podatkowego!

Czas na złożenie zeznania podatkowego!


Do 30 kwietnia Podatnicy mają obowiązek złożyć deklarację PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38. Warto pamiętać aby deklarację złożyć terminowo. Niezłożenie deklaracji przez podatnika w wyznaczonym terminie wiąże się z nałożeniem grzywny na podatnika.
Co do zasady kara grzywny za wykroczenie skarbowe przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.